1
Jikalau membahas batik tulis tentu kebanyakan orang akan seketika berdaya upaya seputar harganya yang cukup tinggi. Memang batik tulis kelihatan lebih istimewa sebab dalam pengerjaan produksinya dipakai alat tradisional dan mempertimbangkan motif dikerjakan secara manual oleh pengerajinnya. Sehingga adakalanya motif yang terdapat pada batik tulis sangatlah khas dan tak sama. Sebab harganya yang cu
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments